กรุณาเข้าสู่ระบบ

พยากรณ์อากาศ

 

เพลงออนไลน์

นับสถิติ

2459601
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์หน้า
เดือนนี้
เดือนหน้า
ทั้งหมด
188
1692
1880
2437218
35961
57450
2459601

Your IP: 100.28.132.102
2024-06-17 14:15

โพลแสดงความคิดเห็น

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)

                                                    จำนวนอาคารเรียน

รายการ แบบ มีห้องทั้งหมด สร้าง  พ.ศ.

งบประมาณ

จำนวน

สภาพอาคาร หมายเหตุ
ดี ชำรุด
หลังที่  1 017 12 2506 454,200   ü  
หลังที่  2 008 12 2511 566,010   ü  
หลังที่  3 004 8 2516 35,000 ü    
หลังที่  4 2/8 12 2536 4,600,000 ü    

                                                                                                            จำนวนอาคารประกอบ

รายการ แบบ มีห้องทั้งหมด สร้าง  พ.ศ.

งบประมาณ

จำนวน

สภาพอาคาร การใช้งาน หมายเหตุ
ดี ชำรุด
หลังที่  1 206/28 - 2535 2,250,000 ü   เอนกประสงค์  
หลังที่  2 สามัญ 2 2516 25,000   ü บ้านพักครู 1  
หลังที่  3 สามัญ 2 2518 42,000   ü บ้านพักครู 2  
หลังที่  4 สามัญ 2 2518 42,000   ü บ้านพักครู 3  
หลังที่  5 สามัญ 2 2519 50,000   ü บ้านพักครู 4  
หลังที่  6 สามัญ 2 2519 50,000   ü บ้านพักครู 5  
หลังที่  7 สามัญ 2 2520 63,000   ü บ้านพักครู 6  
หลังที่  8 สามัญ 2 2520 63,000   ü บ้านพักครู 7  
หลังที่  9 สามัญ 2 2521 63,000   ü บ้านพักครู 8  
หลังที่  10 สามัญ 2 2523 65,000   ü บ้านพักครู 9  
หลังที่  11 401   2515 15,000   ü ส้วม 1  
หลังที่  12 401   2515 15,000   ü ส้วม 2  
หลังที่  13 401   2522 50,000   ü ส้วม 3  
หลังที่  14 สามัญ   2529 20,000   ü ส้วม 4  
หลังที่  15 สปช.201/26   2530 40,000   ü ส้วม 5  
หลังที่  16 สปช.601/26   2535 120,000 ü   ส้วม 6  
หลังที่  17 สปช.601/26   2538 60,000 ü   ส้วม 7  
หลังที่  18 สปช.601/26   2539 80,000 ü   ส้วม 8  
หลังที่  19 สปช.601/26   2541 166,000 ü   ส้วม 9  

                               จำนวนแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

5.4.1 แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาของ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) กลุ่มวิชาการที่ 4

ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง (สถานที่) ความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ การใช้ประโยชน์ มีความเหมาะสมใช้กับสาระการเรียนรู้
1 ห้องสมุด ร.ร.วัดบางวัว ใช้เป็นแหล่งค้นคว้า นักเรียนและชุมชนเข้าใช้ศึกษาค้นคว้า ทุกกลุ่มสาระ
2 ห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.วัดบางวัว ใช้เป็นแหล่งค้นคว้า นักเรียนใช้เรียนและค้นคว้า ทุกกลุ่มสาระ
3 ห้องนาฎศิลป์ ร.ร.วัดบางวัว ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนใช้เรียนและฝึกซ้อม ดนตรี นาฏศิลป์
4 ห้องดนตรี
ร.ร.วัดบางวัว ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกปฏิบัติ นักเรียนใช้ศึกษาเรียนรู้ ดนตรี นาฏศิลป์
5 ห้องวิทยาศาสตร์ ร.ร.วัดบางวัว ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนใช้เรียน วิทยาศาสตร์
6 ห้องสหกรณ์ ร.ร.วัดบางวัว ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนใช้ศึกษาเรียนรู้ สังคม
7 ห้องพลศึกษา ร.ร.วัดบางวัว ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนใช้เรียน พลศึกษา
8 ห้องพระพุทธศาสนา ร.ร.วัดบางวัว ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนใช้เรียน สังคมศึกษา
9 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ร.ร.วัดบางวัว ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
นักเรียนเรียนรู้ฝึกปฏิบัติ สังคมศึกษา
10 สนามกีฬา ร.ร.วัดบางวัว ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกปฏิบัติ นักเรียนใช้เรียนและฝึกซ้อม พลศึกษา
11 สวนหย่อม ร.ร.วัดบางวัว ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นคว้า นักเรียนใช้เรียนศึกษาสิ่งแวดล้อม กอท.
12 ธนาคารขยะ ร.ร.วัดบางวัว ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ขยะรีไซเคิล นักเรียนเรียนรู้ ขยะรีไซเคิล กอท.
13 ห้องการงานอาชีพ ร.ร.วัดบางวัว ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกปฏิบัติ นักเรียนศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตพื้นบ้าน กอท.

                                                     แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 

 

โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๘๐
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
โทร. ๐-๓๘๕๓-๘๕๙๗