กรุณาเข้าสู่ระบบ

พยากรณ์อากาศ

 

เพลงออนไลน์

นับสถิติ

1852103
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์หน้า
เดือนนี้
เดือนหน้า
ทั้งหมด
296
2454
6075
1838602
296
35237
1852103

Your IP: 3.237.16.173
2023-06-01 10:10

โพลแสดงความคิดเห็น

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)

   กิจกรรมโรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) ปีการศึกษา 2566 

ประชมผปกครองประเมนระบบดแลชวยเหลอ1    

LINE ALBUM สารประชาสมพนธ ๒๓๐๕๑๐4

 LINE ALBUM สารประชาสมพนธ ๒๓๐๕๑๐6LINE ALBUM สารประชาสมพนธ ๒๓๐๕๑๐

LINE ALBUM สารประชาสมพนธ ๒๓๐๑๓๐ 99LINE ALBUM สารประชาสมพนธ ๒๓๐๑๓๐ 10

LINE ALBUM สารประชาสมพนธ ๒๓๐๑๓๐ 11

  สามารถรับชมการเรียนการสอนทางไกล เรียนที่บ้านหรือจะหาข้อมูล ค้นคว้าเพิ่มเติมได้

ท่านใดที่เข้าชมการเรียนจากโทรทัศน์ไม่ได้ สามารถรับชมการเรียนการสอน DLTV ผ่านทางยูทูปได้แล้ววันนี้ ค่ะ
ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 

คลิกชั้นที่จะรับชมแล้วเลือก รายการสด ส่วนจะดูย้อนหลังก็สามารถเลือกรับชมได้ตามสะดวกค่ะ

อ.1👉 https://www.dltv.ac.th/DLTV10
อ.2👉 https://www.dltv.ac.th/DLTV11
อ.3👉 https://www.dltv.ac.th/DLTV12

ป.1👉 https://www.dltv.ac.th/DLTV1 
ป.2👉 https://www.dltv.ac.th/DLTV2
ป.3👉 https://www.dltv.ac.th/DLTV3
ป.4👉 https://www.dltv.ac.th/DLTV4
ป.5👉 https://www.dltv.ac.th/DLTV5
ป.6👉 https://www.dltv.ac.th/DLTV6
ม.1👉 https://www.dltv.ac.th/DLTV7
ม.2👉 https://www.dltv.ac.th/DLTV8
ม.3👉 https://www.dltv.ac.th/DLTV9 

newประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน นักเรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมในรายวิชาแต่ละชั้นเรียนได้ตามลิ้งค์ด้านบน

newช่วงนี้น้องๆ บางคนอาจจะตามเนื้อหาที่โรงเรียนไม่ทัน

ใครที่อยากจะทวนเนื้อหา หรือ อยากให้มีคนมาอธิบายให้ฟัง พี่แนะนำโครงการนี้เลย เพราะน้อง ๆ

สามารถเรียนได้ฟรี มีเนื้อหาตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ม. 6 โดยน้องๆ สามารถเข้าไปเรียนได้ที่ link นี้

https://proj14.ipst.ac.th/

จะมีระดับชั้นและวิชาให้เลือกเรียน พอเลือกเล่มไหนก็จะมีหัวข้อของแต่ละบทให้เราสามารถกดเข้าไปเรียนได้ เนื้อหาก็ตรงตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่เลย              

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์)

วิชาเอกข้าราชการครูและครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดบางวัว

          ฝ่ายบริหาร มี 2 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางสาวมธุรดา  บุญมาก บริหารการศึกษา บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการ
2. นางศาลินา   อ่อนพงษ์ทรัพย์ บริหารการศึกษา บริหารการศึกษา รองผู้อำนวยการ

         คณิตศาสตร์ มี 4 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางสาวจิรัฐิพร โพธิ์ด้วง คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  
2. นางสาวนิตยา แก่นนวลศรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  
3. นางสาวพิชาภัค ทองทัพย์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  
4. นายกันตภณ สอนซิว คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  

ภาษาไทย มี 7 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางวันวิสาข์ นนทมาตร์ ภาษาไทย ภาษาไทย  
2. นายพงศธร อมรกุล ภาษาไทย ภาษาไทย  
3. นางสาวมะลิวัลย์ แช่มช้อย ภาษาไทย ภาษาไทย  
4. นางสาวโสภิญา ศรีโภคา ภาษาไทย ภาษาไทย  
5. นางสาววรรณาพร ศรีชาญ ภาษาไทย ภาษาไทย  
6. นางสาวกนกพร นิยม ภาษาไทย  ภาษาไทย  
7. นางสาวสุนันทา ชมใย ภาษาไทย ภาษาไทย  

             ภาษาอังกฤษ มี 1 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางสาวดวงใจ  ทองล้น ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
2. นางสาวปวีณ์สุดา  จันทร์สูรย์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
3. นางสาวพัชรินทร์  พูลเฉลียว ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
4. นางสาวพัชรี  โคตรภา ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
5. นางสาวอาทิตยา  ด่านขุนทด ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  

วิทยาศาสตร์ มี 4 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางอโนทัย บุญน้อย การสอนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
2. นางสุกัญญา สุวรรณดี วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) วิทยาศาสตร์  
3. นางสาววิรุณ  เพ็ชรนงนุช วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
   
 

สังคมศึกษา มี 7 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นายไพริน ขำยะบุญ สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
2. นางสาวยุวดี  ชมชื่น ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา  
3. นางสาวเฟรายา ทศพลทรงพร สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
4. นางสาวสาวิตรี  แก้วกัณหา สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
5. นางสาวกาญจนา  แสงทอง สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
6. นางสาวภีรภรณ์  คิดไร สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
     

ปฐมวัย มี 5 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางจันทร์แรม ทองเงิน ปฐมวัย ปฐมวัย  
2. นางสาวธนิดา ศรีหาวงศ์
ปฐมวัย ปฐมวัย  
3. นางสาวมณีวรรณ  จันทร์สร้อย ปฐมวัย  ปฐมวัย  
4. นางสิริวรรณ คำพิมูล ปฐมวัย  ปฐมวัย  
5. นางชลธิชา บำรุงศิริ ปฐมวัย  ปฐมวัย  

เตรียมอนุบาล มี 1 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางสายฟ้า เสืออ่วม ครูอัตรจ้าง ครูอัตรจ้าง  

พลศึกษา มี 3 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางสาวนวลลออ แขวงเพชร พลศึกษา พลศึกษา  
2. นายกฤษดากร  สังข์ทอง พลศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา สุขศึกษา  
 

ศิลปะ มี 2 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางอินหน่า สุรวาส ศิลปศึกษา ศิลปศึกษา  
2. นางสาวมะลิวัลย์  สอนไพร่ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรม(ออกแบบประยุกต์ศิลป์)  

ดนตรีไทย มี 2 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางสาวปิยนุช มีสุข ดนตรีคีตศิลป์ไทย ดนตรีไทย  
2. นางสาวสุวิดา ระโหฐาน ดนตรีคีตศิลป์ไทย ดนตรีไทย  

         ดนตรีสากล มี 1 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นายเอกภพ คงปั้น ดนตรีสากล ดนตรีสากล  

นาฏศิลป์ มี 1 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางสาวสุภาวดี อารยะโชติ ศิลปะการแสดงศึกษา นาฏศิลป์  

อุตสาหกรรม มี 1 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นายฐิติวัฒน์ นพเกตุ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

คอมพิวเตอร์ มี 3 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางรัตชกร   พูลทวี การบริหารธุรกิจ(บัญชี) คอมพิวเตอร์  
2. นางสาวนรมน เภตรา คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์  
3. นายเทวา  อุ่นอก คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์  

เทคโนโลยีทางการศึกษา  มี 1 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นายสุทธิพงษ์ คงธนะ เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา  

   คหกรรม มี 1 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางสาวยุวดี ชมชื่น คหกรรม คหกรรม  

แนะแนว มี 1 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางเปรมวดี รักกะเปา จิตวิทยาการแนะแนว แนะแนว  

บัญชี มี 1 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางสาวกัญญภา มูลเซอร์ การบัญชี บัญชี  

ภาษาจีน มี 2 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางสาวเอกวรรณ เทียมพิจารณ์ ภาษาจีน ภาษาจีน  
2. นายศุภณัฐ ประเสริฐชัยโชคดี ภาษาจีน ภาษาจีน  

        

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ มี 1 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางสาวอรอนงค์ อิ่มดี ครูอัตรจ้าง ครูอัตรจ้าง  

        

ครูธุรการ มี 1 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นางสาวยุพา พุ่มพวง ครูอัตรจ้าง ครูอัตรจ้าง  

       

นักการภารโรง มี 1 คน

ที่ ชื่อ -   สกุล สาขาที่จบ สาขาที่นับวิชาเอก หมายเหตุ
1. นายศิลป์ พูลศิริ - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

                         แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

ห้องสมุด

222370

 

222368

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลาเปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

ปิดบริการวันเสาร์-วันอาทิย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

    ห้องคอมพิวเตอร์

S 8339476

S 8339465

เวลาเปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

ปิดบริการวันเสาร์-วันอาทิย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ที่อยู่ : โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130  

เบอร์ติดต่อ : 038-538-597

Facebook: รงเรียนวัดบางวัว 

                          กิจกรรมโรงเรียนวัดบางวัว

 

                       แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

 

                                       โรงเรียนแปลงไผ่ - ขุนคลัง

7581112554548125371

เวลาเปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

ปิดบริการวันเสาร์-วันอาทิย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Facebook: รงเรียนแปลงไผ่ - ขุนคลัง

เว็บไซต์โรงเรียนแปลงไผ่ - ขุนคลัง

 

   โรงเรียนบ้านวนท่าแครง

วนทาแครง

เวลาเปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

ปิดบริการวันเสาร์-วันอาทิย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Facebook: รงเรียนบ้านวนท่าแครง

 

 

                               พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ : จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000  เบอร์ติดต่อ : 0-3851-2520

เวลาเปิดบริการ วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ปิดบริการ วันจันทร์-วันอังคาร

การเดินทาง : รถสองแถว : สีน้ำเงิน จะวิ่งจากวัดหลวงพ่อโสธร – โรงพยาบาลพุทธโสธร –และวัดแหลมใต้ รถเมล์ปรับอากาศ : สีฟ้าอ่อน (สาย 5) วิ่งจากขนส่งใหม่ – ไปบิ๊กซี –

โรงพยาบาล – สถาบันราชภัฏฯ – วัดหลวงพ่อโสธร – และตลาดทรัพย์สิน

Facebook: พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา 

5

6  

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

    วัดอยู่ในเขตเทศบาลเมือง ริมแม่น้ำบางปะกง เดิมชื่อว่า "วัดหงส์" สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นที่ประดิษฐาน "หลวงพ่อโสธร" พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 1.65 เมตร สูง 1.48 เมตร ฝีมือช่างล้านช้าง ตามประวัติเล่าว่าได้ปาฏิหาริย์ลอยน้ำมา และมีผู้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ แต่เดิมเป็นพระพุทธรูปหล่อทองสัมฤทธิ์ปางสมาธิหน้าตักกว้างศอกเศษ รูปทรงสวยงามมาก แต่พระสงฆ์ในวัดเกรงว่าจะมีผู้มาลักพาไปจึงได้เอาปูนพอกเสริมหุ้มองค์เดิมไว้จนมีลักษณะดังที่เห็นในปัจจุบัน

เวลาเปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.00-16.30 น.

วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 07.00-17.00 น.

Facebook: วัดหลวงพ่อโสธร

7

8

 

หอเชิดชูเกียรติ "พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)”

             ตั้งอยู่ ณ เรือนรับรอง ในพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา

ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

เวลาเปิดบริการ วันพุธ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 08.30 น – 16.30 น.

               Facebook : พระยาศรีสุนทรโวหาร น้อย - อาจารยางกูร

3

4

 

    KCC ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา

      เวลาเปิดบริการ ทุกวัน เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

                     Facebook : KCC ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา

1

2

 

footer

โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๘๐
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
โทร. ๐-๓๘๕๓-๘๕๙๗